Bunja Stražišće

Vanjska površina: 27 m2

saznajte više

Velika lokva

Vanjska površina: 1038 m2

saznajte više

Bunja Dračevica

 

Vanjska površina: 20 m2

saznajte više

Popis suhozidne baštine

Grad/Općina: Općina Bol
Naselje: Dračevica
Vrsta objekta: bunja
Grad/Općina: Općina Postira
Naselje: Dol
Vrsta objekta: cisterna (pojilo)
Pristup lokalitetu: makadamski put
Grad/Općina: Grad Supetar
Naselje: Splitska
Vrsta objekta: bunja
Pristup lokalitetu: privatni posjed