Suhozid_Ajmo

Projekt očuvanja kulturne baštine

OPĆI CILJ PROJEKTA

Ponovno otkriti, obnoviti i održavati lokalno umijeće gradnje suhozida s niskim udjelom ugljika što će pridonijeti povećanju atraktivnosti područja Mont Ventouxa i otoka Brača te omogućiti ekološko upravljanje njihovim krajolicima.

CILJ SE POSTIŽE PROVEDBOM SLJEDEĆIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:

  1. Izrada suhozidnog invenatara na području LAG-a Brač i LAG Ventoux
  2. Radionica Mont Ventoux, Francuska
  3. Radionica Brač, Hrvatska
  4. Izrada resursnog centra – web stranice projekta
  5. Izrada publikacije s rezultatima projekta
  6. Sudjelovanje na finalnom seminaru u Francuskoj
  7. Organizacija finalnog seminara u Hrvatskoj