Predinventarizacija

komu/ čemu služi

(Postupci i svrha)

1. PREPOZNATI I POKAZATI VLASTITU SUHOZIDNU BAŠTINU – (osvješćivanje lokalnog stanovništva o vlastitoj kulturnoj baštini)

Žitelji Brača još uvijek su okruženi bogatstvom suhozida. To je njihova kulturna baština te poveznica s bivšim i budućim naraštajima. Pejzaž otoka Brača obilježen je suhozidnim konstrukcijama. Nalaze se posvuda: u naseljima, u poljima, na brdima i putevima. Svaki otočanin prepoznaje u svojoj okolini poneki suhozid za koji misli da ga vrijedi istražiti, pobliže upoznati i drugima pokazati. Svatko može pridonijeti očuvanju suhozidne kulturne baštine. Za početak, treba se uključiti u jednostavno popisivanje (predinventarizaciju) suhozidnih konstrukcija.

Potrebno je što preciznije označiti lokaciju građevine, njezinu vrstu i namjenu te je prikazati na fotografiji (u širokom kadru, tako da se vidi tip gradnje i zanimljivi detalji). Bilo bi korisno navesti način korištenja prikazanog objekta (u prošlosti i sada), možda i poneku zanimljivu pojedinost.

2. OBNAVLJATI SUHOZIDNE OBJEKTE – (očuvanje lokalne prepoznatljivosti i kulturne baštine)

Predinventarizacija može pomoći u zaštiti suhozidnih građevina od svake namjerne štete. Jednom popisana i javno prikazana suhozidna konstrukcija dobiva poseban značaj za zajednicu. Postaje prepoznata, dostupna i upisana u kolektivnu svijest. Razvija se želja kod pojedinaca ili skupina ljubitelja suhozida za obnovom urušenih ili devastiranih objekata. Ako se u proces obnavljanja uključe i nositelji ili predstavnici lokalne vlasti, možda se mogu donijeti i lokalne mjere o sprječavanju devastacije suhozida, poticanju čuvanja i gradnje novih suhozida, nagrađivanju vlasnika koji održavaju ljepotu tradicionalnog krajolika i oživljavaju tradicionalnu vernikularnu arhitekturu. Moglo bi se materijalno poticati izgradnju jednostavnih suhozidnih konstrukcija na privatnim parcelama ili olakšati postupak dobivanja građevinske dozvole za objekte građene suhozidnom tehnikom.

3. EKONOMSKI VALORIZIRATI SUHOZIDNU BAŠTINU – (poticanje održivoga razvoja)

Lokaliteti s popisanim i opisanim objektima suhozidne baštine postaju turistički atraktivni jer pridonose lokalnoj prepoznatljivosti. Trebalo bi ih učiniti dostupnima izgradnjom ili uređivanjem staza i putova, razumljivima i privlačnima kroz muzeografsku signalizaciju i opis.

Pješačke (kulturne) staze organizirane oko i između odabranih lokaliteta dodat će im novu vrijednost. To mogu biti i tematske staze (maslinovi puti, vinske ceste, pastirski stanovi…) koje bi pridonijele obogaćivanju i/ ili razvoju gastronomske turističke ponude te cjelogodišnjoj turističkoj aktivnosti.

Turistički programi utemeljeni na suhozidnoj baštini tako pridonose održivom razvoju lokalne privrede. Suhozidi pridonose i očuvanju ekosustava, ublažavaju posljedice ili štetu izazvanu klimatskim promjenama. Sve zajedno čini vidljivu ekonomsku vrijednost suhozidne baštine.